Bib Cock

Long Body Bib Cock

Pillar Cock

Angle Cock

2 Way Angle Cock

2 Way Bib Cock

Concealed Stop Cock-15 mm

Concealed Stop Cock-20 mm

Sink Cock

Swan Neck Pillar Cock

Sink Mixer

Wall Mixer Non Telephonic

2 in 1 Wall Mixer
Telephonic Arrangement

2 in 1 Wall Mixer
With "L" Bend

Wall Mixer 3 in 1

Nozzle Bib Cock

2 Way Angle Cock
(2 Handle)

2 Way Bib Cock
(2 Handle)

Center Hole Basin Mixer